#derkaiseristjanackt #politischeentscheidung

„Maybe the experts have a different view … but this is a political decision … and as such a paranormal phenomena …”

#derkaiseristjanackt #deskaisersneuekleider #cartoon #comic #illustration #theemperorsnewclothes #politicaldecision

#derkaiseristjanackt Intro

Motto for the next few days

#derkaiseristjanackt #deskaisersneuekleider #cartoon #comic #illustration #theemperorsnewclothes

#teamleitung #einfuelsam

#team #teamleitung #management #fuehrung #gloeckner #fuehrungsmethoden

#teamleitung #leadership

#team #teamleitung #management #fuehrung #gloeckner #fuehrungsmethoden

#elektromobilitaet #schrott

#elektromobilitaet #autoschrott #akku #plong #cartoon #comic

#essenimausland

#cartoon #comic #essen #Spezialitaeten #Katze #paniert #gude

#inktober #bouquet

#inktober #bouquet #inktober2022

# Inktober #flame

#inktober2022 #nr5 #flame

#inktober #scallop

#inktober2022 #scallop